Różne standardy robienia napisów – treści dostępne dla wszystkich

Zastanawiasz się, czym charakteryzują się dobrze wykonane napisy do filmów? Chcesz poznać standardy, którymi się kierujemy? Koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Standardy audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych

Jednym z dokumentów, który stanowi dla nas punkt odniesienia, jest publikacja stworzona przez Fundację Audiodeskrypcji „Drzwi do kultury i sztuki”. Określa ona standardy audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych i taki też nosi tytuł.
Audio deskrypcja to rodzaj transkrypcji, która nie jest zapisem wyłącznie słów, ale też warstwy wizualnej, dzięki czemu na przykład spektakle mogą być dostępne także dla osób niewidomych i słabowidzących. To dla nich szansa na aktywne korzystanie z dóbr szeroko pojętej kultury.

Audiodeskrypcja powinna być jak najbardziej obiektywna, nie zawierać subiektywnych ocen i odczuć. Polega przede wszystkim na opisywaniu kluczowych treści wizualnych takich jak:

 • przebieg akcji,
 • język ciała,
 • wyraz twarzy,
 • sceneria,
 • kostiumy.

Jest precyzyjna i pozwala odbiorcom na samodzielną interpretację.

Bez barier

Zasady tworzenia audiodeskrypcji opisała też Fundacja Bez Barier, która podkreśla, że tego typu udogodnienie pozwala osobom niewidomym i niedowidzącym na pełny odbiór dzieła (obrazu, przedstawienia). W dokumencie zwrócono uwagę, by opisy:

 • tworzyć zgodnie z zasadą “od ogółu do szczegółu”,
 • zawierały sugestywne porównania, epitety i metafory,
 • były pozbawione słownictwa rzadkiego i branżowego,
 • uwzględniały potrzeby i oczekiwania odbiorców (na przykład dzieci),
 • nie powielały informacji zawartych w dialogach.

Poza tym istotne jest, by tekst audiodeskrypcji był sprawdzony przez minimum dwóch redaktorów (ta zasada obowiązuje też przy transkrypcji i korekcie). Należy również zadbać o wysokiej jakości nagranie.

Napisy dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Fundacja Bez Barier stworzyła także wytyczne dotyczące napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Transkrypcja umożliwia im odbiór filmów i innych materiałów wideo. Obejmuje ona nie tylko dialogi, ale też wypowiedzi niewerbalne (westchnienia, pomruki itp.), informacje o dźwiękach, odgłosach i tle muzycznym – czyli wszystko, co dociera do nas przy pomocy słuchu.

Według standardów Fundacji Bez Barier napisy należy tworzyć zgodnie z następującymi zasadami:

 • Wers powinien zawierać maksymalnie 40 znaków.
 • Napis składa się z dwóch wersów – górny jest krótszy od dolnego.
 • Optymalne jest wyświetlanie całych zdań.

Poza tym istotna jest synchronizacja z obrazem i odpowiednia stylistyka, czyli zredagowanie dialogów w taki sposób, by dobrze się je czytało. Wymagana jest także poprawność językowa.

Rekomendacje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Przy tworzeniu transkrypcji warto też skorzystać z rekomendacji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczących jakości i sposobu realizacji napisów dla osób niesłyszących w utworach audiowizualnych. Wśród nich są standardowe wytyczne, ale też dodatkowe wskazówki odnoszące się do takich kwestii, jak:

 • selekcja informacji,
 • komunikatywność, 
 • zachowanie charakteru i stylu wypowiedzi. 

Wszystko to składa się na profesjonalnie wykonaną transkrypcję. 

Uczymy się od najlepszych

Realizując napisy do wideo, korzystamy też ze standardów określonych przez BBC. Przede wszystkim pamiętamy o tym, że ludzie mówią szybciej niż czytają, dlatego napisy wymagają najczęściej redakcji – usunięcia powtórzeń, wtrąceń, kolokwializmów. Istotne jednak jest to, by te zmiany były zrobione z wyczuciem, nie odbiegały od wypowiedzi, uwzględniały jej sens. Ważna jest spójność między napisami i tym, co w nagraniu jest mówione – zwłaszcza dla osób czytających z warg. Należy zachować styl wypowiedzi, dosadny język, a czasami też charakterystyczne dla mówcy, pozornie nic nieznaczące, wtrącenia. W standardach BBC zostało również podkreślone, by napisy były jednolite pod względem zapisu – ułatwia to odbiór i lepiej się prezentuje. 

Bardzo ważna jest także synchronizacja. Napisy nie powinny zbyt szybko się przewijać – widz musi mieć czas, by je przeczytać. Trzeba uwzględnić, że średnio przyswajamy 140 słów na minutę. 

Doskonała jakość

Kierując się wymienionymi standardami, tworzymy wysokiej jakości transkrypcję, która zadowala najbardziej wymagających klientów. Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Zapisz się do newslettera