Kiedy napisy są konieczne?

Tworzysz informacyjne lub promocyjne materiały wideo i zastanawiasz się, czy konieczne są w nich napisy? Szukasz przepisów i regulacji dotyczących tych zagadnień? Przeczytaj ten artykuł i skorzystaj z naszych wskazówek!

WCAG 2.1

W czerwcu 2018 roku ogłoszono regulacje w wersji 2.1 wytycznych dotyczących treści internetowych, czyli Web Content Accessibility Guidelines. Dokument określa standardy dostępności stron internetowych i aplikacji dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób z wadami wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi. Fundamentalnymi zasadami WCAG 2.1 są:

  • postrzegalność,
  • funkcjonalność,
  • zrozumiałość,
  • kompatybilność.

Odpowiednie zapisy dokumentu dotyczą również napisów w filmach i nagraniach wideo publikowanych w sieci.

Ustawa o dostępności cyfrowej

Kwestie napisów do filmów w Polsce reguluje ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wprowadza ona obowiązek umieszczania na stronach www deklaracji dostępności i określa kompetencje Ministerstwa Cyfryzacji w tym zakresie. Co to oznacza w praktyce? Ustawa ta nakłada na instytucje publiczne obowiązek zamieszczania napisów we wszystkich materiałach wideo opublikowanych po 23 września 2020 roku.

Co zaliczamy do instytucji publicznych?

Za instytucje publiczne uznaje się przede wszystkim:

  • jednostki samorządowe,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • niektóre organizacje pozarządowe.

Ustawa o dostępności cyfrowej gwarantuje więc, że dzięki napisom nagrania z obrad rad miasta, gmin, powiatów i sejmików, a także inne, istotne materiały wideo są zawsze dostosowane do odbioru przez różne grupy społeczne, między innymi osoby niesłyszące.

Dlaczego warto?

Obowiązek zamieszczania napisów dotyczy więc określonych instytucji, a nie wszystkich, którzy publikują w sieci. Jednak, jak wskazują statystyki, 85% filmów odtwarzanych jest bez dźwięku. Wynika to z tego, że często przeglądamy Internet w miejscach, w których nie możemy włączyć głosu. Wówczas korzystamy ze słuchawek, napisów do wideo lub transkrypcji nagrania. Jeśli film nie posiada napisów lub transkrypcji, często pomijamy filmik i zazwyczaj do niego nie wracamy. W szczególności takie sytuacje mają miejsce w dynamicznych serwisach, jak Facebook, gdzie cykl życia publikowanych filmów to najczęściej kilka dni. Jeżeli więc zależy Ci, by Twój materiał dotarł do jak największego grona odbiorców, zadbaj o wysokiej jakości napisy i odpowiedni content dostosowany do Twoich odbiorców.

Jak szybko zrobić napisy i transkrypcję?

Samodzielne tworzenie napisów do filmów jest bardzo czasochłonne i męczące. Można ręcznie tworzyć cały tekst wraz ze znacznikami czasowymi dla napisów lub skorzystać z oprogramowania dostępnego w sieci, ale to również wiąże się z poświęceniem znacznej ilości czasu na stworzenie wysokiej jakości napisów.

Szukasz innego sposobu? Zleć to nam! Zespół NapisyDoWideo.PL ma w tym zakresie spore doświadczenie i pomoże Ci w stworzeniu wysokiej jakości napisów i transkrypcji. Samodzielnie oblicz koszt i określ swoje wymagania, między innymi termin, w jakim mamy dostarczyć Ci gotowe pliki. Z przyjemnością ogarniemy to za Ciebie!

Zadbaj o dostępność

W przypadku wymienionych wyżej instytucji publicznych brak napisów w materiałach wideo grozi surowymi karami – od 5000 do 10 000 zł. Jednak dostępność przynosi wiele korzyści, więc warto o nią dbać niezależnie od przepisów.

Zapisz się do newslettera